# ایجاد تماس

به منظور افزایش امنیت ایجاد تماس باید از طریق فراخوانی REST-API کاوه نگار در سرور صورت بگیرد.

مستدات متد ایجاد تماس وب سرویس

برای ایجاد تماس باید متد ایجاد تماس وب سرویس کاوه نگار را در بک اند خود فراخوانی کنید.

نکته

 • تماس ایجاد شده تا ۱ دقیقه در سرور موجود می باشد و بعد از ۱ دقیقه با وضعیت ‍‍no_one_connected خاتمه می یابد.
 • در صورتی که بعد از ایجاد تماس Caller از طریق سرویس Messaging به تماس متصل شود، اگر Receptor تا ۱ دقیقه به تماس ملحق نشد تماس با وضعیت unreachable خاتمه می یابد.

اولین مرحله ایجاد تماس است، برای این کار Back-End شما باید یک درخواست HTTP به REST API کاوه نگار ارسال کند. تا Call Id و Access Token را برای تماس درخواست شده، دریافت کنید.

نکته

CallId برای Caller و Receptor یکسان می باشد، ولی AccessToken برای دسترسی Caller و Receptor جداگانه در نظر گرفته است.

با ارسال درخواست HTTP با پارامترهای زیر :

{
  "caller" : {
    "username" : "09120822930",
    "displayName" : "mohsen"
  },
  "receptor" : {
    "username" : "09120822404",
    "displayName" : "mohammad"
  }
}

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد :


 

 


 {
  "id": "eead251d-7895-4954-9292-cee624e400b4",
  "createdAt": "2018-08-26T16:18:18.163",
  "status": "new",
  "caller": {
    "id": 153,
    "username": "mohsen",
    "accessToken": "a5064978-542a-4dc9-883d-fc33c6aa2345"
    "events": []
  },
  "receptor": {
    "id": 154,
    "username": "mohammad",
    "accessToken": "9c161bd8-0f73-46b5-970b-c2866a45ec51",
    "events": []
  }
}
 • قدم بعدی انتقال id و caller>accessToken به دستگاه Caller یا شروع کننده تماس می باشد.

 • همچنین انتقال id و receptor>accessToken به دستگاه Receptor یا همان دریافت کننده تماس می باشد.

نکته

برای اطلاعات بیشتر می توانید نمونه کد Back-End سرویس تماس اینترنتی را مشاهده نمائید :

https://github.com/kavenegar/call-backend-sample-node